1. <th id="yglsu"><pre id="yglsu"><rt id="yglsu"></rt></pre></th>
  2. <th id="yglsu"><track id="yglsu"><rt id="yglsu"></rt></track></th>

   <rp id="yglsu"></rp>

   <button id="yglsu"><acronym id="yglsu"><input id="yglsu"></input></acronym></button>
  3. <tbody id="yglsu"><pre id="yglsu"></pre></tbody>

   首頁 > 幼兒園課件PPT > 學前班PPT

   學前班拼音《韻母樂園》PPT課件

   學前班拼音《韻母樂園》PPT課件

   這是幼兒園學前班拼音《韻母樂園》PPT課件,學前班拼音《韻母樂園》PPT課件主要包含了PPT課件,整體認讀音節,書寫格式,復韻母,聲調復習,鼻韻母聲調練習,哪些是整體認讀音節等內容,歡迎點擊。 適用于韻母樂園相關的教學實踐,所屬欄目學前班PPT。

   聲母屋
   書寫格式
   前鼻韻母
    an   en    in  
      un    ün
   后鼻韻母
     ang   eng            ing    ong
   聲調復習
   一聲高高平又平         
   二聲就像上山坡     
   三聲下坡又上坡     
   四聲就像下山坡
   單韻母聲調練習
   復韻母聲調練習
   ɑi         āi    ái    ǎi   ài
   ei         ēi     éi    ěi    èi
   ui         uī    uí    uǐ   uì
   ɑo        āo   áo  ǎo  ào
   ou        ōu    óu   ǒu   òu 
   iu         iū     iú    iǔ    iù
   ie         iē     ié    iě    iè
   üe        üē    üé   üě   üè
   特殊韻母er  ēr ér ěr èr
   鼻韻母聲調練習
   你能分清嗎?
   ɑ—ɑn—ɑng   e—en—eng      
   i—in—ing   un—ün—üe      
   iu—ui—in   ɑn—ɑo—ɑi
   ie—ei—er
   有ɑ在給ɑ戴,
   ɑ不在給o e;
   要是i u一起來誰在后面誰來戴
   i上標調把帽脫 。
   拼音操
   點點頭、彎彎腰,我們來做拼音操。
   動動手動動腳,我們來背聲母表:
   b  p  m  f  d  t  n  l  g  k  h  j  q  x  z c s 
   zh    ch   sh    r   y   w
   扭扭脖子,扭扭腰,我們來背韻母表:
   ɑ  o  e  i  u  ü  ɑi  ei  ui  ɑo  ou  iu  ie  üe  er ɑn en 
   in  un ün ɑng eng ing ong

   相關教案

   舉報 色色操影院

   1. <th id="yglsu"><pre id="yglsu"><rt id="yglsu"></rt></pre></th>
   2. <th id="yglsu"><track id="yglsu"><rt id="yglsu"></rt></track></th>

    <rp id="yglsu"></rp>

    <button id="yglsu"><acronym id="yglsu"><input id="yglsu"></input></acronym></button>
   3. <tbody id="yglsu"><pre id="yglsu"></pre></tbody>